jueves, 11 de abril de 2013

Færre bjørner registrert

I fjor ble det påvist 137 bjørner innenfor Norges grenser. Det er 14 færre enn året før, og en reduksjon på 29 sammenlignet med 2010.


Det viser en ny rapport som Bioforsk Svanhovd har laget i samarbeid med Rovdata.
Av de 137 bjørnene som ble registrert i 2012 var 51 hunnbjørner og 86 var hannbjørner. Bjørnene er registrert ved å analysere DNA fra ekskrementer, hår og vev som er samlet inn i felt gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt i løpet av året. I fjor var fjerde året på rad med landsdekkende innsamling av prøver fra brunbjørn i Norge.
Flere fellinger
Flest bjørner ble det registrert i Finnmark, med 49 individer, Hedmark med 37 individer og i Nord-Trøndelag med 30 individer. Det ble også påvist bjørn i fylkene Telemark, Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.
I de fleste fylkene har det ikke vært store endringer fra 2011 til 2012, med unntak av Troms og Oppland, der det ble registrert betydelig færre individer i fjor i forhold til året før. Forklaringen i disse fylkene er sannsynligvis en kombinasjon av felte bjørner og færre innsamlede prøver i felt.
Den nedadgående trenden i antall bjørner kan skyldes at det er felt mange bjørner i Sverige og Norge til sammen de senere år.
– De siste årene er det felt mellom 300 og 400 bjørner årlig i Sverige og flere nær riksgrensen mot Norge. I samme periode er det også felt noen ti-talls bjørner i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata, i ei pressemelding.
Uendret antall bjørnekull
Ifølge bestandsmålet for bjørn i Norge skal det fødes 13 kull med bjørnunger hvert år. Ut fra antallet hunnbjørn som ble registrert i fjor er det beregnet at det ble født seks (5,7) kull i Norge i 2012, omtrent det samme som i 2011 (5,9).

avisa-st.no


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.